No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 1955
Các công trình - dự án trọng điểm trên địa bàn huyện Trần Đề

Các công trình - dự án trọng điểm trên địa bàn huyện Trần Đề:

1. Công trình: Đường huyện 31, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng

 • Tổng mức đầu tư: 66 tỷ đồng
 • Chủ đầu tư: UBND huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.
 • Nguồn vốn đầu tư: từ nguồn ngân sách tỉnh.
 • Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022-2024.
 • Địa điểm xây dựng: xã Viên An, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.
 • Nội dung và quy mô đầu tư: Xây dựng 3.780m đường, bề rộng mặt đường 5,5m, xây dựng mới 04 cầu, hệ thống thoát nước và hệ thống an toàn giao thông trên tuyến.

  2. Công trình: Đường huyện 36, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng

 • Tổng mức đầu tư: 160 tỷ đồng.
 • Tên chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án 2 tỉnh Sóc Trăng.
 • Nguồn vốn đầu tư: Từ nguồn ngân sách tỉnh.
 • Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022-2024.
 • Địa điểm xây dựng: xã Thạnh Thới An, xã Viên Bình, xã Liêu Tú, xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.
 • Nội dung và quy mô đầu tư: quy mô dài 7,615km, bề rộng mặt đường 5,5m. Được chia làm 2 đoạn triển khai, hiện đang triển khai giai đoạn 01 với chiều dài Km0+00 đến Km5+00, xây dựng mới 11 cầu, hệ thống thoát nước và hệ thống an toàn giao thông trên tuyến.

  3. Công trình: Xây dựng mới 4 cầu: Viên Bình, Trà Mơn, Lịch Hội Thượng, Hội Trung (Đường tỉnh 934), huyệnTrần Đề, tỉnh Sóc Trăng

 • Tổng mức đầu tư: 99 tỷ 335 triệu đồng
 • Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án 2 tỉnh Sóc Trăng.
 • Nguồn vốn đầu tư: từ nguồn ngân sách tỉnh.
 • Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2024.
 • Địa điểm xây dựng: xã Viên Bình, xã Liêu Tú, thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.
 • Nội dung và quy mô đầu tư: Xây dựng mới 4 cầu cầu Viên Bình, Trà Mơn, Lịch Hội Thượng, Hội Trung trên tuyến đường tỉnh 934 với tải trọng HL-93, tổng bề rộng mặt cầu là 9,0 m (bề rộng phần xe chạy 7,0m; bề rộng lan can 2x0,5m; dãi an toàn 2x0,5m); các hạng mục đường vào cầu, đường dẫn dân sinh, cống thoát nước dọc, chiếu sáng trên cầu và hệ thống an toàn giao thông.

  4. Dự án xây dựng mới 04 cầu: Lắc Bưng, So Đũa, Khánh Hòa, An Nô trên Đường tỉnh 935, tỉnh Sóc Trăng

 • Tổng mức đầu tư: 225 tỷ 184 triệu đồng.
 • Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án 2 tỉnh Sóc Trăng.
 • Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách trung ương hỗ trợ.
 • Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022-2025.
 • Địa điểm xây dựng: xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.
 • Nội dung và quy mô đầu tư: Xây dựng mới 02 cầu bê tông cốt thép (Lắc Bưng và An Nô) thuộc dự án Xây dựng mới 04 cầu: Lắc Bưng, So Đũa, Khánh Hòa, An Nô trên Đường tỉnh 935, tỉnh Sóc Trăng. Bề rộng mặt cầu: Phần xe chạy 11,0m; gờ lan can 2x0,5m=1,0m; tổng bề rộng cầu 12,0m, tải trọng thiết kế HL93; các hạng mục đường vào cầu, đường dẫn dân sinh, cống thoát nước dọc, chiếu sáng trên cầu và hệ thống an toàn giao thông.

  5. Dự án thành phần 4 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1

Đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (Ảnh minh họa).

 • Điểm đầu: Tại Km131+300 kết nối vào điểm cuối Dự án thành phần 3, thuộc thị trấn Búng Tàu, tỉnh Hậu Giang điểm cuối: Tại Km189+666,65 giao với tuyến Quốc lộ Nam Sông Hậu. Đoạn qua huyện Trần Đề dài Khoảng 25,74km, qua 8 xã gồm Thạnh Thới Thuận 0,96km, Thạnh Thới An 6,3km, Viên An 3,54km, Viên Bình 3,58km, Liêu Tú 3,99km, TT Lịch Hội Thượng 0,51km, xã Lịch Hội Thượng 4,14km và xã Trung Bình 2,72km .
 • Tổng mức đầu tư: 11.961 tỷ đồng.
 • Tên chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án 2 tỉnh Sóc Trăng.
 • Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước theo Nghị quyết số 60/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội (trong đó: Vốn ngân sách tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021 - 2025: 1.000 tỷ đồng. Vốn ngân sách nhà nước còn lại: 10.961 tỷ đồng).
 • Thời gian thực hiện dự án: Năm 2023-2026.
 • Địa điểm xây dựng: xã Thạnh Thới Thuận, xã Thạnh Thới An, xã Viên An, xã Viên Bình, xã Liêu Tú, xã Lịch Hội Thượng, xã Trung Bình, thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.
 • Nội dung và quy mô đầu tư: Giai đoạn hoàn chỉnh là đường cao tốc cấp 100, vận tốc thiết kế Vt=100km/h theo TCVN5729:2012 “Đường ô tô cao tốc - Yêu cầu thiết kế”. Giai đoạn phân kỳ các yếu tố hình học (bình đồ, trắc dọc) đạt tiêu chuẩn cao tốc cấp 100, quy mô 04 làn xe theo tiêu chuẩn TCCS 42:2022/TCĐBVN “Đường ô tô cao tốc; Thiết kế và tổ chức giao thông trong giai đoạn phân kỳ đầu tư xây dựng”. Đoạn dẫn nút giao Quốc lộ 1, đường đầu cầu vượt Đường tỉnh 933C: Đường cấp III đồng bằng, yếu tố hình học thiết kế với vận tốc thiết kế 80km/h (vị trí cầu châm chước vận tốc thiết kế 60km/h để hạn chế chiều cao đắp đầu cầu, giảm chi phí xây dựng). Đường cao tốc: Giai đoạn hoàn chỉnh quy mô 6 làn xe, bề rộng nền mặt đường Bnền=32,25m/Bmặt=30,75m; Giai đoạn phân kỳ quy mô 4 làn xe hạn chế, bề rộng nền đường Bnền=17m/Bmặt=16m.

6. Quy hoạch định hướng phát triển bến cảng Trần Đề (Sóc Trăng)

Bản đồ giao thông - cảng biển Sóc Trăng (nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng)

Quy hoạch định hướng phát triển bến cảng Trần Đề (Sóc Trăng) theo Quyết định 1579/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, thì cảng biển Sóc Trăng thuộc nhóm cảng biển số 5, theo phân loại thì cảng biển Sóc Trăng thuộc cảng biển loại III.

Khu bến Trần Đề như sau:

- Phạm vi quy hoạch: vùng đất và vùng nước cửa sông và ngoài khơi cửa Trần Đề.

- Chức năng: phục vụ các khu công nghiệp, cụm công nghiệp địa phương và vận chuyển hàng hóa, hành khách tuyến bờ ra đảo; có các bến tổng hợp, container, hàng rời và bến cảng khách phát triển theo định hướng xã hội hóa phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và năng lực của nhà đầu tư. Tiềm năng phát triển phía ngoài khơi để đảm nhận vai trò cảng cửa ngõ vùng đồng bằng sông Cửu Long.

- Cỡ tàu: trọng tải đến 5.000 tấn cho các bến trong sông; tàu tổng hợp, container trọng tải đến 100.000 tấn hoặc lớn hơn khi đủ điều kiện, tàu hàng rời trọng tải đến 160.000 tấn ngoài khơi cửa Trần Đề./.

BBT

No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Video sự kiện
Trần Đề đổi thay sau 30 năm tái lặp tỉnh và 11 năm thành lặp huyện
 • Trần Đề đổi thay sau 30 năm tái lặp tỉnh và 11 năm thành lặp huyện (31/03/2022)
 • Trần Đề đảm bảo an dân trong tình hình dịch bệnh (13/09/2021)
 • Hội Nông dân xã Thạnh Thới An chung tay xây dựng Nông thôn mới (05/07/2021)
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 39
 • Hôm nay: 364
 • Trong tuần: 2 079
 • Tất cả: 1211121
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TRẦN ĐỀ, TỈNH SÓC TRĂNG
Cơ quan chủ quản: UBND HUYỆN TRẦN ĐỀ - TỈNH SÓC TRĂNG
Địa chỉ: Ấp Đầu Giồng, Thị trấn Trần Đề, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: (0299) 3874 283. Fax: (0299) 3874 567 . 
Chịu trách nhiệm nội dung:
Ghi rõ nguồn thông tin điện tử UBND Huyện Trần Đề khi trích dẫn lại từ địa chỉ này