Lượt xem: 433
Thông báo công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Trần Đề nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo từng đơn vị bầu cử

NGHỊ QUYẾT
Về việc lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu 
Hội đồng nhân dân huyện Trần Đề nhiệm kỳ 2021 – 2026
theo từng đơn vị bầu cử

ỦY BAN BẦU CỬ HUYỆN TRẦN ĐỀ

         Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 25 tháng 6 năm 2015;
         Căn cứ Nghị Quyết số 01/NQ-UBBC ngày 24/02/2021 của Ủy ban bầu cử huyện Trần Đề về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Trần Đề được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử, nhiệm kỳ 2021 – 2026;
         Căn cứ danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Trần Đề nhiệm kỳ 2021 – 2026 do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Trần Đề giới thiệu;
         Căn cứ cuộc họp Ủy ban bầu cử huyện Trần Đề ngày 23 tháng 4 năm 2021 về việc thống nhất sắp xếp, phân bổ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Trần Đề nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo từng đơn vị bầu cử.

QUYẾT NGHỊ:

         Điều 1: Lập và công bố danh sách chính thức 53 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Trần Đề nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại 7 đơn vị bầu cử để bầu 32 đại biểu (có danh sách kèm theo), như sau:
         - Đơn vị bầu cử số 1 (xã Đại Ân 2): Tổng số đại biểu ứng cử là 07 người; số đại biểu được bầu là 04 đại biểu.
         - Đơn vị bầu cử số 2 (thị trấn Trần Đề): Tổng số đại biểu ứng cử là 07 người; số đại biểu được bầu là 04 đại biểu.
         - Đơn vị bầu cử số 3 (xã Trung Bình): Tổng số đại biểu ứng cử là 07 người; số đại biểu được bầu là 04 đại biểu.
         - Đơn vị bầu cử số 4 (thị trấn Lịch Hội Thượng – xã Lịch Hội Thượng): Tổng số đại biểu ứng cử là 08 người; số đại biểu được bầu là 05 đại biểu.
         - Đơn vị bầu cử số 5 (xã Liêu Tú – xã Viên Bình): Tổng số đại biểu ứng cử là 08 người; số đại biểu được bầu là 05 đại biểu.
         - Đơn vị bầu cử số 6 (xã Viên An – xã Tài Văn): Tổng số đại biểu ứng cử là 08 người; số đại biểu được bầu là 05 đại biểu.
         - Đơn vị bầu cử số 7 (xã Thạnh Thới An – xã Thạnh Thới Thuận): Tổng số đại biểu ứng cử là 08 người; số đại biểu được bầu là 05 đại biểu.
         Điều 2: Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, thành viên Ủy ban bầu cử huyện, Trưởng các Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Trần Đề, Ủy ban nhân dân, Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn và các ông (bà) có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Chi tiết văn bản:


 
Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Trần Đề nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo từng đơn vị bầu cử: 

No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Video sự kiện
Thị trấn Trần Đề phấn đấu đạt chuẩn Đô thị văn minh|Phóng sự
  • Thị trấn Trần Đề phấn đấu đạt chuẩn Đô thị văn minh|Phóng sự
  • Thoát nghèo nhờ vốn vay Ngân hàng Chính sách
  • Viên Bình hướng đến Nông thôn mới nâng cao
1 2 3 4 5 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 24
  • Trong tuần: 24
  • Tất cả: 419463
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TRẦN ĐỀ, TỈNH SÓC TRĂNG
Cơ quan chủ quản: UBND HUYỆN TRẦN ĐỀ - TỈNH SÓC TRĂNG
Địa chỉ: Ấp Đầu Giồng, Thị trấn Trần Đề, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: (0299) 3874 283. Fax: (0299) 3874 567 . 
Chịu trách nhiệm nội dung:
Ghi rõ nguồn thông tin điện tử UBND Huyện Trần Đề khi trích dẫn lại từ địa chỉ này